2011. november 16., szerda

Nyelvtan-Kommunikáció 9.osztály

Kommunikáció=Cselekvés
K=5E
1.Empátia, együttérzés
2.Erőfeszítés, energia
3.Esztétika
4.Együttműködés
5.Etika

Ez a kommunikáció 5 alapfeltétele.

Nyelv                                         Beszéd

Jel- és Szabályrendszer                                         Tevékenység
Hagyományozott                                                   Aktuális
Társadalmi                                                            Egyéni
Passzív                                                                 Aktív
Független az egyéntől                                            Függ az egyéntől
Rendszer                                                              Alkalmazás
Kollektív tudatban létezik                                      Egyéni alkalmazás

A nyelv és a beszéd összehasonlítása.

Kommunikáció szerepei

Elsődleges funkciók
 • REFERENCIÁLIS-tájékoztató szerep (valóságra vonatkozóan osztunk meg információkat)
 • EMOTÍV-érzelmet fejez ki
 • KONATÍV-felhívó szerep
Másodlagos funkciók
 • FATIKUS-kapcsolat teremtő, tartó
 • METANYELVI
 • POÉTIKAI, ESZTÉTIKAI- maga a beszéd szépsége a lényeg
Kód: az a jelrendszer, amivel az üzenetet megfogalmazzuk - elemi jelek, szabályok

Jel: Mi a jel? -jelölő/jeltárgy
                      - jelölt (pl.: malomnál, a malom épülete)
                      - jelentés ( a szó fogalma )

A jelek tulajdonságai:
 • érzékszervekkel felfogható
 • általánosító szerepe van
 • önmagukon túlmutatnak
 • mindenki elfogadja jelként
 • egy rendszer tagjaként működik
Jelek osztályozása:
 • Jel, jelentés alapján:
                   -Hasonlóság. ikon
                   -Megegyezésen alapuló, szimbólum
                   - Érintkezés, index
 • Jel, jeladó alapján
                   - Szándékos
                   - Szándék nélküli

Metakommunikáció

metakommunikáció=magába foglalja a verbális és nonverbális kommunikációt is, több mint szavak, beszéd stb.

Részei:
 • Verbális: szavakkal kifejezett
 • Nonverbális: testnyelv, gesztusnyelv, testbeszéd
 • Testbeszéd: szerepe-megerősíteni nyomatékot adni a mondandónak, beszélő állapotát kifejezni, erről tájékoztatni, de még meg is kérdőjelezheti a beszélő szavait.
 • Vokális:hangerő, hangszín, mondatfonetikai eszközök
Nonverbális kommunikáció másféle csoportosítása:
      -tudatos
      - tudattalan

Mondatfonetikai eszközök:gesztus, arcjáték, megjelenés, tekintet, testtartás

Proxemika

proxemika=a kommunikáció és a hétköznapi tevékenységek során a személyek között betartott távolság

 • intim szféra:15-45cm
 • személyes szféra:46-122cm
 • társas szféra:122-360cm
 • nyilvános szféra: 360cm felett

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése